Νοικιασμένη ζωή

 «Μία – δύο – τρεις – τέσσερις…» μετρούσε τις πλάκες που πατούσε στο μικρό καλντερίμι. Ήταν ένα παιχνίδι του μυαλού που το έκανε συνέχεια, από πολύ μικρή, της άρεσε να πατάει ακριβώς στο κέντρο κάθε πλάκας, ή ακριβώς στην ένωση, και μετρούσε, χωρίς να περιμένει κάπου να τελειώσει το μέτρημα, ούτε την ενδιέφερε καθόλου πόσες…