Το ασημένιο κλειδί (απόσπασμα)

Ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα των φίλων μου Keim και Sadmanivo επέλεξα ένα απόσπασμα (συγκεκριμένα την αρχή) από αυτό το πασίγνωστο διήγημα του Χ. Φ. ΛΑΒΚΡΑΦΤ , καθώς και το ίδιο ακριβώς κομμάτι στα αγγλικά (για να δείτε τη διαφορά της αίσθησης που προκαλεί η διαφορά της γλώσσας) προκαλώντας με τη σειρά μου όσους από εσάς δεν…