Βρωμομπάουλο… Αντίο!!!!!

Άφησε μια βαθιά ανάσα. Δεν ήθελε να το κάνει. Το φοβόταν αυτό το παλιό μαύρο μπαούλο. Το άνοιγε μόνο όταν ήθελε να βάλει κάτι μέσα, ένα τρόπαιο ή ένα απομεινάρι, συνήθως σύμβολα με τη σφραγίδα του τέλους ενός κύκλου. Ήξερε τι είχε μέσα. Γνώριζε με λεπτομέρεια κάθε εικόνα, κάθε λέξη, κάθε υφή. Και το απέφευγε….