Η πολυθρόνα

Κάποτε είχα μια πολυθρόνα. Όχι κάτσε. Είχα πολλές πολυθρόνες κατα καιρούς, αλλά δεν έχει νόημα να πω για όλες. Πάμε πάλι. Κάποτε είχα μια πολυθρόνα. Ήταν μια πολύ συμπαθητική πολυθρόνα, την οποία έφερα από την πατρίδα μου, την είχα βρει σε τιμή ευκαιρίας. Ταίριαζε πολύ με τα υπόλοιπα έπιπλά μου εκείνο τον καιρό, και ήταν…